SPUTNIK TOUR

Lun 23 Set 2019

Luca Carboni

SPUTNIK TOUR

PIAZZA VITTORIA
MONTALBANO JONICO (MT) - Piazza Vittoria  
Ore
21:00
Gratuito
Lun 23 Set 2019

Luca Carboni

SPUTNIK TOUR

PIAZZA VITTORIA
MONTALBANO JONICO (MT) - Piazza Vittoria  
Ore
21:00
Gratuito
Sab 28 Set 2019

Luca Carboni

SPUTNIK TOUR

TEATRO POLITEAMA
CATANZARO - Via Giovanni Jannoni, 1  
Ore
21:00
Sab 28 Set 2019

Luca Carboni

SPUTNIK TOUR

TEATRO POLITEAMA
CATANZARO - Via Giovanni Jannoni, 1  
Ore
21:00

OFFICIAL MOBILITY PARTNER